สระว่ายน้ำ ชิดลม

27
รายละเอียดสนามกีฬา
อัตราค่าบริการ
180.00 บาท - 520.00 บาท
วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-24.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ