สนามแบดมินตัน ลุมพินี

123
รูปภาพ
รายละเอียดสนามกีฬา

รายละเอียดสนามแบดมินตัน ลุมพินี (Lumpinee Badminton Court)

iuhiu iuiu iuoiu ioji jiojio jioj iojioj iojio jiojio jioj iojio jioj ioj iojio jioj iojio jio jio jio jioj iojio jio jio joi jioj ioj iojio jio jioj ioj ioj ioj ioj iojio jio joi jioj ioj iojio joi jiojio jioj io

Responsive

รายละเอียดสนามแบดมินตัน ลุมพินี (Lumpinee Badminton Court)

iuhiu iuiu iuoiu ioji jiojio jioj iojioj iojio jiojio jioj iojio jioj ioj iojio jioj iojio jio jio jio jioj iojio jio jio joi jioj ioj iojio jio jioj ioj ioj ioj ioj iojio jio joi jioj ioj iojio joi jiojio jioj io


อัตราค่าบริการ
110.00 บาท - 200.00 บาท
ติดต่อสนามกีฬา
แผนที่
รายละเอียดสนามกีฬา
รายละเอียด

รายละเอียดสนามแบดมินตัน ลุมพินี (Lumpinee Badminton Court)

iuhiu iuiu iuoiu ioji jiojio jioj iojioj iojio jiojio jioj iojio jioj ioj iojio jioj iojio jio jio jio jioj iojio jio jio joi jioj ioj iojio jio jioj ioj ioj ioj ioj iojio jio joi jioj ioj iojio joi jiojio jioj io

รูปภาพ
Category Image
วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-24.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดทำการ