กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

3,190

กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมายาวนาน แบดมินตันเป็นกีฬาที่สามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีมากจึงได้รับความนิยมเป็นอันมากในปัจจุบัน และสามารถหาสนามแบมินตันได้ง่ายมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับอดีต

หัวข้อบทความ กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
    • กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
    • ประวัติแบดมินตันในประเทศไทย
    • ประวัติสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์

กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงกีฬาแบดมินตัน กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงกีฬาแบดมินตัน กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

กีฬาแบดมินตัน เป็นหนึ่งในกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก ทั้งยังทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลว่า นี่คือกีฬาที่คนไทยสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้ เพราะไม่เสียเปรียบทั้งด้านรูปร่างและพละกำลังมากจนเกินไปโดยในปี พ.ศ.2493 พระองค์พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย โดยทรงสนับสนุนทางด้านการเงินและคำชี้แนะ จนทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างนักกีฬาแบดมินตันขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของโลกได้หลายคน ในยามที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ พระองค์จะทรงกีฬาแบดมินตันกับข้าราชบริพาร ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน อดีตนักกีฬาและอดีตนายกสมาคมแบดมินตันทีมชาติไทยเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวนี้ได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ รวมทั้งได้ถวายทรงกีฬาแบดมินตันเป็นการส่วนพระองค์อีกด้วย

ประวัติแบดมินตันในประเทศไทย

การเล่นแบดมินตันได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในราวปี พ.ศ. 2456 โดยเริ่มเล่นกีฬาแบดมินตันแบบมีตาข่าย โดยพระยานิพัทยกุลพงษ์ ได้สร้างสนามแบดมินตันขึ้นที่บ้าน ตั้งอยู่ริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาธนบุรี แล้วนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายออกไป ส่วนมากเล่นกันตามบ้านผู้ดีมีตระกูล วังเจ้านาย และในราชสำนัก การเล่นแบดมินตันครั้งนั้น นิยมเล่นข้างละ 3 คน ประมาณปี พ.ศ. 2462 สโมสรกลาโหมได้จัดแข่งขันแบดมินตันทั่วไปขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภทสามคน ปรากฏว่าทีมแบดมินตันบางขวางนนทบุรี (โรงเรียนราชวิทยาลัยบางขวางนนทบุรี) ชนะเลิศทุกประเภท และมีนักกีฬาแบดมินตันฝีมือดีเดินทางไปแข่งขันยังประเทศใกล้เคียงอยู่บ่อยๆ

สตรีเล่นแบดมินตันในวันงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
สตรีเล่นแบดมินตันในวันงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

ต่อมาปี พ.ศ. 2494 พระยาจินดารักษ์ได้ก่อตั้งสมาคมชื่อว่า “สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย” เมื่อแรกเริ่ม มีอยู่ 7 สโมสร คือ สโมสรสมานมิตร สโมสรบางกอก สโมสรนิวบอย สโมสรยูนิตี้ สโมสร ส.ธรรมภักดี สโมสรสิงห์อุดม และ สโมสรศิริบำเพ็ญบุญ ซึ่งในปัจจุบันนี้เหลือเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมอยู่เพียง 2 สโมสร คือสโมสรนิวบอย และสโมสรยูนิตี้เท่านั้น และในปีเดียวกัน สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย มีนักกีฬาแบดมินตันที่มีฝีมือดีอยู่มาก และจากการที่ได้เข้าแข่งขันในรายการต่างๆของโลกได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งโธมัสคัพ อูเบอร์คัพ และการแข่งขันออลอิงแลนด์ ซึ่งวงการกีฬาแบดมินตันถือว่าเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลกประเภทรายบุคคล ซึ่งนักกีฬาของประเทศไทยก็เคยได้ตำแหน่งรองชนะเลิศทั้ง ประเภทชายเดี่ยว และชายคู่มาแล้ว วงการแบดมินตันของไทยยกย่อง นายประวัติ ปัตตพงศ์ (หลวงธรรมนูญวุฒิกร) เป็นบิดาแห่งวงการแบดมินตันของประเทศไทย

ท่านนายกฯ เล่นแบดมินตัน กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
ท่านนายกฯ เล่นแบดมินตัน กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

ปัจจุบันกีฬาแบดมินตันในประเทศไทย ได้รับความนิยมเป็นอันมาก ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย เล่นกันทั่วประเทศ มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ในสถาบันอุดมศึกษา มีสนามแบดมินตันอยู่ทั่วประเทศ มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งผลิตได้เองและนำเข้าจากต่างประเทศ มีการอบรมฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน โดยองค์กรที่มีมาตรฐาน มีผู้ฝึกสอนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ทำงานเต็มเวลา มีกรรมการผู้ตัดสินที่มีมาตรฐาน มีรายการแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศที่จัดขึ้นใน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 20 รายการ มีนักกีฬาแบดมินตัน ที่มีความสามารถติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทั้งชายและหญิง ภายใต้การทำงานของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เชื่อว่าอีกไม่นานกีฬาแบดมินตันประเทศไทย คงจะก้าวหน้าไปเป็นผู้นำในกีฬาแบดมินตันของโลกใน โอกาสข้างหน้าอย่างแน่นอน

ประวัติสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2493 โดยมีผู้มีใจรักกีฬาแบดมินตันกลุ่มหนึ่ง อาทิหลวงธรรมนูญวุฒิกร (นายประวัติ ปัตตพงศ์) นายยง อุทิศกุล นายณัติ นิยมวานิช ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ขึ้น พร้อมกับเรียนเชิญพระยาจินดารักษ์ (นายจำลอง สวัสดิชูโต) มาเป็นนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยคนแรก จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตัน นานาชาติ ไอบีเอฟ. ในปี พ.ศ. 2494 เป็นสมาชิกอันดับที่ 19 ของโลก และสมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ. 2498 นายกสมาคมฯ ที่ผ่านมาต่อจากพระยาจินดารักษ์ คือ นายเลื่อน บัวสุวรรณ, นายจุรินทร์ ล่ำซำ, พลตำรวจโทต่อศักดิ์ ยมนาค, พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิวงศ์ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชย์ (อยู่ในตำแหน่งไม่ครบวาระ), นายชำนาญ ยุวบูรณ์, พลตำรวจพิชัย กุลละวณิชย์, พลตำรวจเอกชุมพล โลหะชาละ, พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์, นายเพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุล, ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี, และ ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมอบถ้วยพระราชทานที่ออกแบบเป็นพิเศษโดยช่างฝีมือเยี่ยมของประเทศแห่งยุคสมัย ให้แก่สมาคมฯ สำหรับผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2497 และถ้วยพระราชทานของทั้งสองพระองค์ ยังเป็นถ้วยรางวัลกีฬาที่สวยงามแม้เวลาจะผ่านมาร่วมครึ่งศตวรรษ สมาคมฯ ในฐานะองค์กรแบดมินตันแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาวงการแบดมินตันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกลายเป็นองค์กรแห่งชาติที่สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ.ถือว่าเป็น สมาคมฯ ระดับแนวหน้าที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับโลกสำคัญ ๆ ต่างๆ อาทิ การแข่งขันโธมัส-อูเบอร์คัพ รอบชิงชนะเลิศกรังด์ปรีซ์เซอร์โลก และการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นประจำปี ชิงเงินรางวัลหลายล้านบาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย
สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2502 สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกก่อตั้งของ สมาพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชีย(Asian Badminton Confederation) และมีบทบาทสำคัญในองกรแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น ต่อมา ศาสตราจารย์ เจริญ วรรธนะสิน ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในกลุ่มประเทศเอเชีย ให้ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของสมาพันธ์ฯ ระหว่างปี พ.ศ.2530-2533 และรองประธานสมาพันธ์ในปี พ.ศ.2533-2535 ซึ่งช่วงนี้ได้มีการใช้การตลาดเข้ามาสู่กีฬาแบดมินตันแห่งเอเชีย จนสามารถมีความเป็นปึกแผ่นด้านการเงิน และต่อมา ฯพณฯกร ทัพพะรังสี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2543 และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแชมป์เปี้ยนแบดมินตันแห่งเอเชียหลายครั้ง มาตรฐานการเล่นแบดมินตันของประเทศไทย สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติจัดให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก (จาก Statute Bookของสหพันธ์ฯ) เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายของโลก 2 ครั้ง ในประเภทรายบุคคล นักแบดมินตันไทยหลายรุ่นยังครองตำแหน่งแชม เปี้ยน ประเภทบุคคลในประเทศต่าง ๆ นับตั้งแต่การแข่งขันแบดมินตันออล-อิงแลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันชิงแชมเปี้ยนโลกอย่างไม่เป็นทางการ นักแบดมินตันไทยก็เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทชายเดี่ยวและประเภทชายคู่ และเคยครองแชมเปี้ยนทั้งชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และชายคู่ในการแข่งขันแบดมินตันระหว่างชาติ และแชมป์เปี้ยนของชาติต่าง ๆ ทั่วโลกในหลายประเทศรวมทั้งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักแบดมินตันไทยได้ครองเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงแต่ล่ะยุคสมัย ในปี พ.ศ.2543 ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน ได้รับการยกย่องเข้าสู่ทำเนียบเกียรติคุณ Hall of Fame ของสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ และในปี ค.ศ. 2001 ฯพณฯ กรทัพพะรังสี ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหพันธ์ 141 ชาติให้เป็นประธานสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ ไอบีเอฟ นับเป็นเกียรติสูงสุดของวงการแบดมินตันไทยที่ได้รับจากนานาประเทศทั่วโลก

ในปี พ.ศ.2546-2547 ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมฯ ได้ริเริ่มนำเอา Software การจับฉลากแบ่งสายด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากยุโรปมาใช้เป็นแห่งแรก ในประเทศไทย โดยมีนายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธ์ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ผู้ชำนาญการคอมพิวเตอร์ ได้ประสานงานพัฒนาจนทำให้ซอฟท์แวร์ใช้เป็นภาษาไทยได้ ทำการจับฉลากแบ่งสายนอกจากจะเที่ยงตรง ยุติธรรม และโปร่งใสแล้ว การจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันที่มีนักกีฬามากกว่าหนึ่งพันแมทช์ สามารถกระทำได้ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง

*ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, แบบเรียนแบดมินตัน, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย, คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขมัยธรรมมาธิราช

 

Bookmark(0)

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อปรับปรุงการใช้งานของคุณ เราจะถือว่าคุณยอรับกับสิ่งนี้ แต่คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy